Grensásvegi 11, 108 Reykjavík Sími 588-9090 Eignamiðlun on Facebook
Brekkugata 16 , 210 Garðabær
86.900.000 Kr.

Tegund: Raðhús

Stærð: 206 fm

Herbergi: 6

Stofur: 1

Svefnherbergi: 4

Baðherbergi:3

Inngangur: Sér

Byggingaár: 2020

Lyfta: Nei

Brunabótamat: 0

Fasteignamat: 50.900.000

Áhvílandi: 0

Eignamiðlun kynnir: 

Brekkugata 16, 210 Garðabæ. Fallegt álklætt 200 fm fimm herbergja endaraðhús með innbyggðum bílskúr á tveimur hæðum. Seljandi skoðar skipti. Húsið skilast á byggingar- og matsstigi 5 með þeim breytingum sem sjá má af skilalýsingu, tilbúið til innréttinga að innan, timburverönd til suðurs og hellulagt bílaplan. Afhendingartími er síðsumars 2020. Arkitektahönnun: Kristinn Ragnarsson arkitekt hjá KRark efh. Húsið er staðsteypt með hefðbundnum hætti. Húsið er álklætt að utan, með viðarklæðningu að hluta. Um er að ræða vel skipulagt raðhús í Urriðaholti Garðabæ þar sem stutt er í alla þjónustu. Allar upplýsingar um hverfið má finna inn á vef: http://urridaholt.is/

Eignin skiptist þannig: Á neðri hæð er er gert ráð fyrir forstofu, gangi, tveimur svefnherbergjum, baðherbergi, þvottahúsi og bílskúr. Á efri hæð er gert ráð fyrir stórum stofum eldhúsi, svefnherbergi, hjónaherbergi með sér baðherbergi og snyrtingu.

Nánari upplýsingar veitir Hilmar Þór Hafsteinsson Lögg. fasteignasali/
leigumiðlari, í síma 824-9098, tölvupóstur hilmar@eignamidlun.is


Skilalýsing:
Byggingaraðilar: RK Bygg ehf
Arkitekt Kristinn: Ragnarsson arkitekt hjá KRark efh.
Almenn lýsing: Húsið við Brekkugötu 16-20 er tveggja hæða raðhús. Burðarvirki hússins er steinsteypt með hefðbundnum hætti. Húsið er einangrað að utan og klætt með álklæðningu. Útveggir við svalir beggja hliða eru klæddir með viðarklæðningu. Bílaplan er hellulagt og timburverönd til suðurs.
Hönnun: Ytri frágangur: Sökklar: Sökklar eru staðsteyptir og einangraðir samkvæmt teikningum. Útveggir og plötur: Útveggir eru álklæddir að utan. Milliplata er staðsteypt og botnplata er hefðbundin steypt með steinsteypu. Öll steypa kemur frá Steinsteypunni.
Þak og svalir: Hefðbundið sperruþak með bárujárni á þaki með 200 mm steinull. Svalir eru steyptar með handriði úr áli og gleri. Þak með 200 mm steinull, rakasperru og hefðbundnu gifslofti. Gluggar, gler og hurðir: Gluggar, gler og hurðir er standard framleiðsla frá Glerborg. Gluggar eru timburgluggar með áli að utan. Gler er einangrunargler með “heitum kant” á milli glerja. Opnanleg fög eru með barnalæsingu. Þriggja ára ábyrgð er á gluggum. Frágangur á lóð: Lóð er með hellulögðu bílaplani, en að öðru leiti er lóðin. Grófjöfnuð 25 cm undir gólfkvóta efri hæðar. Sorpskýli er komið. Hjólageymsla er ekki komin.
Innri frágangur:
Veggir og loft: Léttir veggir eru uppkomnir samkvæmt teikningum og eru hefðbundnir gifskubbar. Rakaþolnir gifskubbar eru notaðir umhverfis votrými. Veggir eru sandspartlaðir og tvímálaðir í hvítum lit. Loft eru sandspörtluð og fullmáluð í hvítum lit. Lokaumferð málunar sem og blettspörtlun er ekki lokið á veggjum. Miða þarf við að eftir að innréttingar hafa verið settar upp þurfi kaupandi að blettspartla og mála síðustu umferð á veggi. Handrið við stiga innandyra er smíðað úr timbri og er til bráðabirgða. Kaupandi sér sjálfur um að velja endanlegt handrið, útvega það og koma fyrir. Gólf: Gólf á neðri hæð eru flotuð og tilbúin fyrir flest gólfefni þó ekki fyrir gólfefni sem krefjast nákvæmrar flotunnar eins og dúkar. Á efri hæð er hefðbundin ílögn. Gólfin eru tilbúin fyrir flest gólfefni þó ekki fyrir gólfefni sem krefjast nákvæmrar flotunnar eins og dúkar. Lagnir: Ofnhiti er samkvæmt teikningu lagnahönnuðar. Á efri hæð eru lagnirnar lagðar og steypt yfir með hefðbundinni ílögn. Heimtaugar eru komnar inn í hús og hitinn verður tengdur og hiti kominn á húsið. Hitagrind er fullkláruð. Raflagnir og lýsing: Raflagnir eru samkvæmt teikningu. Röralagnir vegna raflagna eru komnar í gólf, loft og veggi. Rafmagnsvírar verða dregnir í að mestu leiti og vinnulýsing komin í húsið. Að öðru leiti er rafmagn og smáspenna ófrágengin og er það kaupanda að taka lokaákvörðun um útfærslu. Innréttingar, tæki og flísar: Engar innréttingar fylgja húsinu þar sem það er afhent á byggingarstigi 5.
Opinber gjöld: Seljandi hefur greitt inntaksgjöld fyrir rafmagn og hita. Húsið skilast á byggingarstigi 5 með þeim viðbótum sem sjást af skilalýsingu þessari. Kaupandi greiðir skipulagsgjald þegar það verður lagt á. Annað: Í húsinu er bæði náttúruleg og vélræn loftræsting. Þar sem vélræn loftræsting er, eru 100 mm blikkrör. Rörin tengjast saman í blásara í bílskúr og í úttak þar. Eldvarnarhurð að bílskúr fylgir ekki. Fyrir afhendingu hússins mun fara fram stöðuúttekt. Eftir það munu allir iðnmeistarar á húsinu sem og byggingarstjóri skrifa sig af verkinu. Það er á höndum kaupanda að finna nýja iðnmeistara og byggingarstjóra að verkinu. Húsið skilast eins og það er í skilalýsingu. Aðrir verkliðir eru ekki hluti af þessari skilalýsingu.
Fyrirvarar og áréttingar: Lýsingu þessari er ekki ætlað að vera tæmandi um einstök atriði. Athygli skal vakin á því að RK bygg ehf. áskilur sér allan rétt til að gera útlits, efnis- og tæknilegar breytingar meðan á byggingarframkvæmdum stendur. Þær breytingar munu þó ekki rýra gæði eignarinnar. Kjósi kaupandi að gera breytingar á eigninni verða þær gerðar á eigin ábyrgð í kjölfar afhendingar. Í nýjum íbúðum er mikill byggingaraki í steypuvirkinu. Þessi raki mun hverfa á einu til tveimur árum en það er þó algjörlega háð útloftun í íbúðinni. Kaupandi skal gæta þess að hafa lokafrágang á vatnshalla á svölum, í bílskúr og öðrum votrýmum þannig að vatn fari niður í niðurföll en safnist ekki þar sem það getur valdið skemmdum.Við afhendingu skal kaupandi skoða fasteignina ítarlega. Ef einhverjir ágallar finnast skal kaupandi, áður en hann hefur framkvæmdir í íbúðinni, afhenda fulltrúa RK bygg ehf. undirritað eyðublað þar sem þessir ágallar eru taldir upp. Ef teikningum og skilalýsingu ber ekki saman gildir skilalýsingin. Seljandi ber ekki ábyrgð á eðlilegri og venjulegri sprungumyndun í múr, steypu og timbri og/eða atriðum sem heyra undir viðhald hússins og almenna umhirðu. Beri teikningum um útlit og frágang hússins ekki við skrifaðan texta, ræður hinn skrifaði texti

Upplýsingar á skrifstofu Eignamiðlunar í síma 588-9090 eða á netfanginu eignamidlun@eignamidlun.is

Ábyrg þjónusta í áratugi. Eignamiðlun var stofnuð 1957 og er elsta starfandi fasteignasala á Íslandi. Reynsla, heiðarleiki og þekking á fasteignamarkaðnum eru grunnur að farsælum viðskiptum. 

Eignamiðlun Grensásvegi 11 108 Reykjavík - Opið frá kl. 9-17 alla virka daga

Heimasíða Eignamiðlunar

Eignamiðlun á Facebook
Skilaboð hafa verið send.

Sjá söluyfirlit


Skilaboð hafa verið send.