Grensásvegi 11, 108 Reykjavík Sími 588-9090 Eignamiðlun on Facebook
Brekkugata 22 , 210 Garðabær
79.900.000 Kr.

Tegund: Parhús

Stærð: 200 fm

Herbergi: 5

Stofur: 2

Svefnherbergi: 3

Baðherbergi:3

Inngangur: Sér

Byggingaár: 2019

Lyfta: Nei

Brunabótamat: 0

Fasteignamat: 50.650.000

Áhvílandi: 0

Eignamiðlun kynnir: 

Brekkugata 22, Garðabær. Fimm herbergja parhús í byggingu.
Fallegt 200 fm fimm herbergja parhús með innbyggðum bílskúr á tveimur hæðum. Brekkugata 22-24 í Urriðaholti, 210 Garðabær. Húsið skilast tilbúið til innréttinga með þeim breytingum sem sjá má af skilalýsingu. Lóð grófjöfnuð en hægt að fá fullkláraða samkvæmt nánara samkomulagi. Afhendingartími er samkomulag. Arkitektahönnun: Kristinn Ragnarsson arkitekt hjá KRark efh. Húsið er staðsteypt með hefðbundnum hætti. Útveggir eru málaðir og klæddir með viðarklæðningu að hluta.

Eignin skiptist þannig: Á neðri hæð er er gert ráð fyrir forstofu, gangi, tveimur svefnherbergjum, baðherbergi, þvottahúsi og bílskúr. Á efri hæð er gert ráð fyrir stórum stofum með eldhúsi, hjónaherbergi með sér baðherbergi og snyrtingu.

Skilalýsing og nánari upplýsingar veitir Hilmar Þór Hafsteinsson Lögg. fasteignasali/
leigumiðlari, í síma 824-9098, tölvupóstur hilmar@eignamidlun.is eða skrifstofa
Eignamiðlunar í síma 588-9090

Um er að ræða vel skipulagt raðhús í Urriðaholti Garðabæ þar sem stutt er í alla þjónustu.
Allar upplýsingar um hverfið má finna inn á vef: http://urridaholt.is/

Skilalýsing:
Arkitekt: Kristinn Ragnarsson arkitekt hjá KRark efh.
Almenn lýsing: Húsið við Brekkugötu 22-24 er tveggja hæða parhús. Burðarvirki hússins er steinsteypt með hefðbundnum hætti. Útveggir við aðalinngang og á svölum er klæddir með viðarklæðningu.

Ytri frágangur: Sökklar: Sökklar eru staðsteyptir og einangraðir samkvæmt teikningum. Útveggir og plötur: Útveggir eru filteraðir að utan og málaðir. Milliplata er staðsteypt og botnplata er hefðbundin steypt með steinsteypu. Öll steypa kemur frá Steinsteypunni. Húsið er málað að utan og er með klæðningu á hluta veggflata samkvæmt teikningu. Flasningar á þaki verða að fullu frágengnar en aðrar flasningar fylgja ekki. Þak og svalir: Hefðbundið sperruþak með bárujárni á þaki með 200 mm steinull. Svalir eru steyptar með handriði úr áli og gleri. Þak með 200 mm steinull, rakasperru og hefðbundnu gifslofti. Gluggar, gler og hurðir: Gluggar, gler og hurðir er standard framleiðsla frá Glerborg. Gluggar eru timburgluggar og gler er einangrunargler með “heitum kant” á milli glerja. Opnanleg fög eru með barnalæsingu. Þriggja ára ábyrgð er á gluggum. Lóð er grófjöfnuð. Hæðir fyllinga eru komnar í það horf sem húsið er selt í og frekari hæðabreytingar eða aðlögun að nágrannalóðum skal unnin í samráði við nágranna af kaupendum. Hjólageymsla er ekki. Innri frágangur: Veggir og loft: Léttir veggir eru uppkomnir samkvæmt teikningum og eru hefðbundnir gifsveggir. Kaupandi skal kynna sér nákvæma staðsetningu veggjanna. Veggir eru málaðir í hvítum lit. Loft eru sandspörtluð og fullmáluð í hvítum lit. Lokaumferð málunar sem og blettspörtlun er ekki lokið á veggjum. Miða þarf við að eftir að innréttingar hafa verið settar upp þurfi kaupandi að blettspartla og mála síðustu umferð á veggi. Handrið við stiga innandyra er til bráðabirgð, kaupandi þarf að smiða strax handrið sem stenst lágamarkskröfur um öryggi. Kaupandi sér sjálfur um að velja endanlegt handrið, útvega það og koma fyrir. Gólf: Gólf á neðri hæð þarfnast mögulegrar flotunar. Á efri hæð er hefðbundin ílögn. Gólfin eru tilbúin fyrir flest gólfefni þó ekki fyrir gólfefni sem krefjast nákvæmrar flotunnar eins og parket. Lagnir: Ofnhiti er samkvæmt teikningu lagnahönnuðar. Á efri hæð eru lagnirnar lagðar og steypt yfir með hefðbundinni ílögn. Heimtaugar eru komnar inn í hús og hitinn verður tengdur og hiti kominn á húsið. Hitagrind er fullkláruð. Raflagnir og lýsing: Raflagnir eru samkvæmt teikningu. Röralagnir vegna raflagna eru komnar í gólf, loft og veggi. Rafmagnsvírar verða dregnir í að mestu leiti og vinnulýsing komin í húsið. Að öðru leiti er rafmagn og smáspenna ófrágengin og er það kaupanda að taka lokaákvörðun um útfærslu. Innréttingar, tæki og flísar: Engar innréttingar fylgja húsinu. Opinber gjöld: Seljandi hefur greitt inntaksgjöld fyrir rafmagn og hita. Kaupandi greiðir skipulagsgjald þegar það verður lagt á. Annað: Í húsinu er bæði náttúruleg og vélræn loftræsting. Þar sem vélræn loftræsting er, eru 100 mm blikkrör. Eldvarnarhurð í bílskúr fylgir ekki. Fyrir afhendingu hússins mun fara fram stöðuúttekt. Eftir það munu allir iðnmeistarar á húsinu sem og byggingarstjóri skrifa sig af verkinu. Það er á höndum kaupanda að finna nýja iðnmeistara og byggingarstjóra að verkinu. Húsið skilast eins og það er í skilalýsingu. Aðrir verkliðir eru ekki hluti af þessari skilalýsingu. Fyrirvarar og áréttingar: Lýsingu þessari er ekki ætlað að vera tæmandi um einstök atriði. Athygli skal vakin á því að seljandi áskilur sér allan rétt til að gera útlits, efnis- og tæknilegar breytingar meðan á byggingarframkvæmdum stendur. Þær breytingar munu þó ekki rýra gæði eignarinnar. Kjósi kaupandi að gera breytingar á eigninni verða þær gerðar á eigin ábyrgð í kjölfar afhendingar. Í nýjum íbúðum er mikill byggingaraki í steypuvirkinu. Þessi raki mun hverfa á einu til tveimur árum en það er þó algjörlega háð útloftun í íbúðinni. Kaupandi skal gæta þess að hafa lokafrágang á vatnshalla á svölum, í bílskúr og öðrum votrýmum þannig að vatn fari niður í niðurföll en safnist ekki þar sem það getur valdið skemmdum.Við afhendingu skal kaupandi skoða fasteignina ítarlega. Ef einhverjir ágallar finnast skal kaupandi, áður en hann hefur framkvæmdir í íbúðinni, afhenda undirritað eyðublað þar sem þessir ágallar eru taldir upp. Með þrívíddarmyndum er reynt að gefa eins góða mynd og hægt er. Allt efni og teikningar og þrívíddarmyndir eru birtar með fyrirvara um hugsanlegar villur. Ef teikningum og skilalýsingu ber ekki saman gildir skilalýsingin. Seljandi ber ekki ábyrgð á eðlilegri og venjulegri sprungumyndun í múr, steypu og timbri og/eða atriðum sem heyra undir viðhald hússins og almenna umhirðu. Beri teikningum um útlit og frágang hússins ekki við skrifaðan texta, ræður hinn skrifaði texti.

Mögulegt er að fá húsið með frágenginni lóð, þeas. Sólpall ofanvið hús, hellulagt plan með sorpskýli og hita undir plani og að öðru leiti tyrft með grasi fyrir 84,5 millj.
 

Upplýsingar á skrifstofu Eignamiðlunar í síma 588-9090 eða á netfanginu eignamidlun@eignamidlun.is

Ábyrg þjónusta í áratugi. Eignamiðlun var stofnuð 1957 og er elsta starfandi fasteignasala á Íslandi. Reynsla, heiðarleiki og þekking á fasteignamarkaðnum eru grunnur að farsælum viðskiptum. 

Eignamiðlun Grensásvegi 11 108 Reykjavík - Opið frá kl. 9-17 alla virka daga

Heimasíða Eignamiðlunar

Eignamiðlun á Facebook


Skilaboð hafa verið send.

Sjá söluyfirlit

Skilaboð hafa verið send.