Grensásvegi 11, 108 Reykjavík Sími 588-9090 Eignamiðlun on Facebook
Gjaldskrá
Almenn gjaldskrá Eignamiðlunar

Gjaldskrá - Gildir frá 1. júlí 2016

 

1. Almennt um Þóknun.

1.1. Eftirfarandi gjaldskrá er leiðbeinandi um þjónustu og gildir nema að um annað hafi verið samið. Söluþóknun er umsemjanleg og byggir á mati á markaðssvæði, seljanleika og nánara samkomulagi.

1.2. Þóknunarfjárhæðir í gjaldskránni eru tilgreindar með virðisaukaskatti nema annað sé tekið fram.


2. Kaup og sala.

2.1. Sala fasteigna og skipa.

2.1.1. Sala fasteigna og skráðra skipa í einkasölu 1,95% af söluverði auk virðisauka.

2.1.2. Sala fasteigna og skráðra skipa í almennri sölu 2,5% af söluverði auk virðisauka.

2.1.3. Aðstoð og/eða skjalafrágangur við sölu og kaup fasteigna og skráðra skipa 1% af söluverði, þó aldrei lægri en kr. 558.000.-

2.1.4. Sala félaga og atvinnufyrirtækja 5% af heildarsölu, þ.m.t. birgðir auk virðisaukaskatts.

2.1.5. Sala bifreiða sem settar eru upp í kaupverð fasteigna 3% af söluverði auk virðisauka, en þó aldrei lægri en kr. 62.000,-

2.1.6. Endursala eignar sem áður hefur verið seld í makaskiptum 1,5% af söluverði auk virðisaukaskatts. Miðast við einkasölu.

2.1.7. Sala sumarhúsa 3,0 % af söluverði auk virðisaukaskatts.

2.2. Makaskipti

2.2.1. Við makaskipti er þóknun samkv. einkasölu sbr. framangreint.

2.2.2. Hafi eign sem boðin er í makaskiptum verið í einkasölu hjá öðrum fasteignasala greiðir seljandi söluþóknun samkvæmt sölumboði til þess fasteignasala.


3.0. Þóknun fyrir Leigumiðlun.

3.1. Íbúðarhúsnæði

3.1.1. Þóknun fyrir auglýsingu á vefnum er innifalin.

3.1.2. Þóknun fyrir gerð leigusamnings er kr. 49.600.-

3.1.3. Þóknun fyrir fulla þjónustu við milligöngu um og gerð leigusamnings samsvarar mánaðar leigu hins leigða auk virðisaukaskatts. Lágmark kr: 99.000.- Eignamiðlun auglýsir, kynnir, tekur ljósmyndir, sýnir, gagnaöflun og leigusamning.

3.1.4. Fyrir almenna ráðgjöf og eftirfylgni, t.d. vegna vanefnda, greiðist samkvæmt tímagjaldi.

3.1.5.  Leigutaki sem kemur í leigusamning hjá Eignamiðlun greiðir þjónustugjald kr. 6.200,-

3.2. Atvinnuhúsnæði

3.2.1. Þóknun fyrir gerð leigusamnings um atvinnuhúsnæði samsvarar eins mánaðarleigu hins leigða auk virðisaukaskatts.

3.2.2. Þóknun fyrir leigusamning, sem gerður er til fimm ára eða lengri tíma samsvarar eins og hálfsmánaðar leigu auk virðisaukaskatts.


4.0. Skoðun og verðmat fasteignar.

4.1. Skriflegt verðmat á íbúðum er kr. 29.900.-

4.2. Skriflegt verðmat á rað- par- og einbýlishúsum er 39.900.-

4.3. Skriflegt verðmat á atvinnuhúsnæði er samkvæmt sérsamningi milli aðila.


5.0. Ýmis skjalagerð og ráðgjöf.

5.1. Þóknun fyrir yfirferð og skoður á samningum og skjölum við sölu eða kaup fasteigna og skipa eða annarra eigna sem fasteignasali, lögmaður eða annar hefur gert er samkvæmt tímagjaldi.

5.2. Í þeim tilvikum sem gerð veðleyfa, veðbandslausna, umboða, skuldabréfa, tryggingabréfa og annara gjörninga, sem ekki tengist kaupsamningsgerð er þóknun kr. 5.000.- fyrir hvert skjal með vottun ef við á auk tímagjalds.

5.3. Þóknun fyrir ráðgjöf, leiðbeiningar og fundarsetu er samkvæmt tímagjaldi.


6.0. Ýmis ákvæði.

6.1. Kaupendaþóknun(umsýslugjald). Kaupandi fasteignar greiðir fast gjald kr. 49.000,-  fyrir þjónustu fasteignasölunnar.

6.2. Seljandi fasteignar greiðir fast gjald kr. 30.000,- vegna öflunar gagna um eignir, svo sem vegna veðbókarvottorða, ljósrits teikninga og annarra skjala.

6.3. Leigutaki sem kemur í leigusamning hjá Eignamiðlun greiðir þjónustugjald kr. 5.000,-

6.4. Kostnað við gerð og birtingu auglýsinga skal viðskiptamaður greiða samkvæmt gjaldskrá viðkomandi auglýsingamiðils hverju sinni.


7.0. Tímagjald.

7.1. Almennt tímagjald er kr. 15.000,-

7.2. Tímagjald löggilts fasteigna- og skipasala er kr. 20.000.-